Slika prikazuje procent prebivalstva v posamezni državi, ki razume nemško.