Prvi tematski sklop za prvi letnik gimnazij se imenuje Prvi stiki, oz. Erste Kontakte. Seznanili se boste z osnovnimi frazami od predstavljanja, poklicov, imena držav, …naučili se boste črkovati in pisati po nareku, nismo pozabili niti na osnovne telefonske fraze. V slovničnem delu pa bosta našli vaje za spregatev glagolov sein, haben in heißen, pa osebne zaimke v 1. sklonu in števila do 100.

besedišče slovnica
Erste Kontakte

vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5, vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10 , vaja 11 , vaja 12

vaja 13, vaja 14, vaja 15, vaja 16, vaja 17

.vaja 18

.

.

.

.

.

.

.

Personalpronomen im Nominativ

Regel , vaja 1, vaja 2 , vaja 3 , vaja 4

vaja 5

Verben: haben, sein und heißen
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5

vaja 6, vaja 7

Länder
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4, vaja 5, vaja 6 , vaja 7 , vaja 8

Zahlen bis 100
vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11 , vaja 12 , vaja 13 , vaja 14

.

.

.

Advertisements