V četrtem sklopu Orientierung in der Stadt, oz. V mestu se se bomo seznanili z besediščem, ki nam bo pomagal pri orientaciji v mestu. Naučili se bomo povpraševati za pot, opisati pot, poimenovati zgradbe v mestu in dejavnosti, ki se opravljajo v le-teh. Berlin nam ne bo več neznanka, seznanili se bomo z znamenitostmi tega  mesta. V slovničnem delu bomo pogledali Wchselpräpositionen, pravilno pa se bomo naučili uporabljati izraze, s katerimi izražamo prednosti in slaboste neke stvari (Vor- und Nachteile). 

besedišče slovnica
Orie.tierung in der Stadt

vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4vaja 5 , vaja 6 ,vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16

Berlin

vaja 1, vaja 2 , vaja 3.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wechselpräpositionen

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16 , vaja 17, vaja 18, vaja 19

Präpositionen mit dem Akkusativ
Regel vaja 1 , vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7 , vaja 8 , vaja 9,

Präpositionen mit dem Dativ
vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12

.

.

.

.


Advertisements