Učenje tujega jezika se zmeraj prične s spregatvijo  glagola biti in glagola imeti, torej sein in haben.Tako se boste na najbolj preprost način naučili povedati, da ste Peter, Ich bin Peter. Naredi nekaj vaj!

Verben: haben, sein und heißen
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5

vaja 6, vaja 7

Advertisements