Najbolje je, da se predloge s 4. sklonom, Präpositionen mit dem Akkusativ naučiš kar na pamet, tako ti bo olajšana komunikacija, saj se ne boš zmeraj spraševal, a ta predlog zahteva 3. ali 4. sklon. Torej na delo, reši spodnje vaje.

Präpositionen mit dem Akkusativ
Regel vaja 1 , vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7 , vaja 8 , vaja 9,

Advertisements