Poglejmo si nekaj izrazov za predmete, na katere naletimo doma in v šoli in so za komunikacijo kar potrebni in pomembni. Spodnje vaje služijo za bogatenje besednega zaklada na to temo!

Schule + Schulsachen
vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7 , vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14vaja 15

Advertisements