Prav zanimivo pa je, da nekateri predlogi v nemščini zahtevajo tako 3. kot tudi 4. sklon, torej stojijo v dajalniku oz. tožilniku, odvisno od vprašalnice wo (kje) ali wohin (kam). Torej reši vaje in preveri odgovore!

Wechselpräpositionen
vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4 , vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20

Wechselpräpositionen vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16 , vaja 17, vaja 18, vaja 19

Advertisements