V tem poglavju boste ugotovili, zakaj se moramo vsak nemški samostalnik naučiti skupaj s členom. Določni in nedoločni členi (bestimmte und unbestimmte Artikel) se v 4. sklonu spremenijo. Oglejte si pravila in naredite nekaj vaj!

Artikel im Akkusativ,
vaja 1 , vaja 2vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 ,vaja 8, vaja 9vaja 10, vaja 11, vaja 12 , vaja 13 , vaja 14, vaja 15, vaja 16, vaja 17

Advertisements