Za opis vsakdanjika potrebujemo nekaj glagolov, s katerimi lahko povemo, kaj delamo, kako to delamo,… Reši nekaj vaj!

Alltag vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4 , vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20, vaja 21, vaja 22, vaja 23 , vaja 24

Advertisements