Personal-,  und Possessivpronomen im Dativ, osebni in svojilni zaimki v dajalniku povzročajo večini kar nekaj težav, pomagamo pa si lahko s končnicami člena (določnega in nedoločnega) in bo stvar nekoliko lažja. Torej naredimo nekaj vaj!

Personal-,  und Possessivpronomen im Dativ
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 ,vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10, vaja 11

Advertisements