V tem poglavju se bomo naučili spregati glagola sein in haben v Präteritumu. Spodaj so zelo zanimive vaje, oglej si jih!

Perfekt, sein und haben im Praeteritum

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6 , vaja 7 , vaja 8

Advertisements