Prvo poglavje v 3. letniku nosi ime Aussehen und Persönlichkeit, oz. Izgled in osebni podatki. Seznanili se boste  z oblačili, obutvijo, naučili se boste pravilno reagirati v različnih situacijah v trgovini, opisovati sebe in znance (izgled, značaj), naučili se boste argumentirati svoje mnenje, malo pokramljati o modi in trendih. Slovnični del bo pa malo zahteven, saj si bomo ogledali sklanjatev pridevnika (Deklination der Adjektive), ki večini povzroča težave.

besedišče slovnica
Aussehen und Persönlichkeit

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13 , vaja 14 , vaja 15 ,,vaja 16 , vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20, vaja 21, vaja 22

.

.

.

.

.

.

.

.

Deklination der Adjektive

vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4vaja 6 , vaja 7 , vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14 , vaja 15, vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20 ,
vaja 21, vaja 22, vaja 23, vaja 24, vaja 25, vaja 26,vaja 27 , vaja 28, vaja 29, vaja 30 vaja 31, vaja 32 ,vaja 33, vaja 34 , vaja 35, vaja 36, vaja 37 , vaja 38 , vaja 39
vaja 40

Farben
vaja 1 , vaja 2vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6

Adjektive
vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6

.

.

.

Advertisements