Sklanjatev pridevnikov (Deklination der Adjektive) je za večino kar trd oreh. Najprej je potrebno poznati spol  samostalnika, zatem paziti še na končnice pridevnika  in vse to pravilno oblikovati v stavku, a si lahko to predstavljate? Seveda, s pomočjo teh vaj!

vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14 , vaja 15, vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20 ,
vaja 21, vaja 22, vaja 23, vaja 24, vaja 25, vaja 26,vaja 27 , vaja 28, vaja 29, vaja 30 vaja 31, vaja 32 ,vaja 33, vaja 34 , vaja 35, vaja 36, vaja 37 , vaja 38 , vaja 39
vaja 40

Advertisements