Če želimo izraziti naša čustav, opisati stvari potrebujemo pridevnike. Naredi nekaj zanimivih vaj!

Adjektive
vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6

Advertisements