Präteritum modalnih glagolov (Modalverben) kot tudi glagolov biti in imeti (sein und haben)  je zelo pomemben, saj se iz njega tvori pogojnik, zato  se ga le dobro nauči!
vaja 1 , vaja 2 ,vaja 3, vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7, vaja 8, vaja 9

Advertisements