V peti enoti programa za 3. letnik gimnazije se bomo seznanili z besediščem na temo Družina in osebni odnosi, Familie und persoenliche Beziehungen. Naučili se boste izražati svoje mnenje o odnosih v družini, o položaju žene v družini, znali boste opisati fotografije, naučili se boste razložiti sorodstvene vezi ter razpravljati na temo mlad in star. Slovnični del bo kar obsežen in bo segal od Präterituma (schwache und starke Verben) torej enostavnega preteklika do Infinitiva mit “zu” ter do odvisnih stavkov: časovnih odvisnikov – Temporalsätze mit “als und wenn” do odvisnika z “dass” (Nebensatz mit dass).

besedišče slovnica
Text 1:
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4

Text 2 – Leseverstehen
Text 3 – Leseverstehen und übungen
Text 4 – Leseverstehen und übungen
Zitate zum Thema JUNG
Zitate zum Thema ALT
VIDEO alt und jung

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Präteritum
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11,vaja 12 ,vaja 12 ,vaja 13, vaja 14, vaja 15

Temporalsatz, Als oder Wenn
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4, vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8, vaja 9 , vaja 10,vaja 11 , vaja 12

Infinitiv mit “zu”
vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6, vaja 7

Dass-Satz
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8 , vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12 , vaja 13

.

.

.

.

.

.

.

Advertisements