Prvi sklop v 4. letniku gimnazij se imenuje Natur und Umwelt, Narava in Okolje. Seznanili se boste z besediščem na temo vreme (Wetter), klima (Klima), znali  boste poimenovati klimatske pojave, geografske značilnosti določene pokrajine, odnos človeka do narave ter problem onesnaževanja okolja in varstav okolja (Umweltschutz und Umweltverschmutzung). Slovnični del bo sestavljen iz oziralnih zaimkov in stavkov (Relativpronomen und Relativsätze) ter zaimka “ES” (Pronomen “ES”).

besedišče slovnica
Umwelt, Okolje
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8 , vaja 9 ,vaja 10 , vaja 11 , vaja 12 , vaja 13 , vaja 14 , vaja 15

.

.

.

.

.

.

.

Relativsätze
vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15, vaja 16, vaja 17, vaja 18 ,
vaja 19 , vaja 20 , vaja 21 , vaja 22 , vaja 23 , vaja 24 , vaja 25 , vaja 26 , vaja 27 , vaja 28 , vaja 29 , vaja 30 , vaja 31 , vaja 32 , vaja 33, vaja 34 , vaja 35 ,
vaja 36

Konstruktionen mit “ES”

vaja 1, vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5, vaja 6

.

.

Advertisements