V tem poglavju si oglej tvorbo in rabo indirektnih vprašalnih stavkov (indirekter Fragesatz).

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10

Advertisements