V tematskem sklopu Reisen, Deutsche im Ausland, Potovanja, Nemci v tujini se boste seznanili z besediščem vezanim na potovanja, izlete. Spoznali boste besedišče za različne nastanitve, prednosti n slabosti le-teh. Tema Nemci v tujini oz. tujci v Nemčji (Deutsche im Ausland, Ausländer in Deutschland) pa vas bo usmerila na perečo problematiko tujine in tujcev.

Od slovnice si bomo pogledali namerni odvisnik (Finalsatz), skrajšane stavke um..zu (gekürzter Satz) ter indirektne vprašalne stavke (indirekte Fragesätze).

besedišče slovnica
Reisen
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6 , vaja 7, vaja 8, vaja 9 , vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14

.

.

.

.

.

.

.

Reisen
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6 , vaja 7, vaja 8, vaja 9 , vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14

Indirekter Fragesatz

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10

lassen + “zum + Infinitiv”
vaja 1, vaja 2, vaja 3

.

Advertisements