V tretjem sklopu z naslovom Geschichte, Politik, Nachrichten, Zgodovina, Politika, Poročila se boste seznanili z nemško zgodovino, politiko, političnimi  strankami ter volilnim sistemom N emčije. Slovnični del bo posvečen predlogom z 2. sklonom (Präpositionen mit dem Genitiv), Pronominaladverbien (zaimenski prislovi)

besedišče slovnica.
vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4 ,vaja 5 ,vaja 6 , vaja 7 ,vaja 8 , vaja 9

.

.

.

.

Präpositionen mit dem Genitiv

vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8

Pronominaladverbien
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 ,vaja 9 , vaja 10

Advertisements