Plusquamperfekt (Predpreteklik) se v nemščini zmeraj redkeje uporablja, največ v poročilih, časopisih, knjigah in v zapisanih besedilih. Naredi nekaj vaj!

vaja 1 , vaja 2 , vaja 3, vaja 4

mešane vaje za čase: vaje

Advertisements