V četrtem sklopu za 4. letnik gimnazij si bomo ogledali temo, ki je mlajši populacijo bolj tuja, saj obravnava tematiko starejših ljudi, Alte Menschen, Altenheime, Starejši ljudje, Domovi za ostarele. V slovničnem delu bomo obdelali Reflexive Verben und reflexive Pronomen, torej povratne glagole in zaimke, ponovili bomo odvisne stavke z weil in denn (ker, kajti), to so Kausalsätze.

besedišče slovnica
vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4, vaja 5,

vaja 6
.

.

.

.

weil-Sätze

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6 , vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 ,vaja 11, vaja 12, vaja 13

Reflexive Verben

vaja 1, vaja 2, vaja 3vaja 4, vaja 5 vaja 6 , vaja 7, vaja 8

Advertisements