Nova nemška pravopisna reforma (Rechtschreibreform)  je vsem nam, ki smo se pred leti nemščine učili v osnovni in srednji šoli,  povzročila kar nekaj težav. Nikakor se nismo mogli odvaditi  že naučenih pravopisnih pravil, zato najprej poglejmo osnovna pravila te reforme in zatem še nekaj vaj.

pravila

vaja , vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14

Advertisements