You are currently browsing the category archive for the ‘poslovna nemščina’ category.

Opazila sem, da veliko ljudi še zmeraj piše daß namesto dass,  da se težave kopičijo pri uporabi dass in das, zato naredi nekaj vaj!

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5,

Advertisements

Reforma nemškega pravopisa (Rechtschreibreform)  je vsem nam povzročila kar nekaj težav, saj smo se morali odvad nekaterih pravil, ki so bila zasidrana v nas in se naučiti novih. Narediti tudi ti nekaj vaj s poudarkom na pisanju besed  skupaj ali narazen (Getrennt -oder Zusammenschreibung)  in utrdi pravopis!

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9

Spregatev glagolov zna biti zabavna, ša zlasti, če gre za dril vaje in tukaj jih najdete kar nekaj, pa obilo zabave!

vaja 1 , vaja2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10,

Ker vas je kar nekaj izrazilo željo po dodatnih vajah z vezniki (Konjunktionen),  sem na tej strani pripravila  zanimive vaje. Nekatere so lažje, nekatere malo težje, izberite ustrezne in utrdite svoje znanje.

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4,

Za ponovitev naredi nekaj vaj s pridevniki (Adjektive). Najprej poišči nasprotja (Gegenteile), zatem pa napiši še nekaj sestavljenih pridevnikov (zusammengesetzte Adjektive).
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5,

Naredi nekaj vaj za čase in utrdi spregatev glagolov!

Gegenwart:

Lückentext 1

Lückentext 2

Lückentext 3

Vergangenheit:

Lückentext 1

Lückentext 2

Lückentext 3

Lückentext 4

Mešane vaje:

Auswahlübung 1

Auswahlübung 2

Auswahlübung 3

Auswahlübung 4

Auswahlübung 5

Nova nemška pravopisna reforma (Rechtschreibreform)  je vsem nam, ki smo se pred leti nemščine učili v osnovni in srednji šoli,  povzročila kar nekaj težav. Nikakor se nismo mogli odvaditi  že naučenih pravopisnih pravil, zato najprej poglejmo osnovna pravila te reforme in zatem še nekaj vaj.

pravila

vaja , vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14

Naredi nekaj nemških testov, v katerih se preverja tako slovnica (grammatik) kot tudi besedišče (Wortschatz). Na osnovi rezultatov boš dobil povratno informacijo, kako dobro je tvoje znanje nemščine.

kratki test

test

test 1

test 2

Novi pravopis  (Rechtschreibung)  povzroča Nemcem, kaj šele nam Slovencem kar nekaj težav, zato sem na tej stani zbrala nekaj zanimivih vaj za utrjevanje nemškega pravopisa.

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 ,

 

 

 

Na tej strani najdeš nekaj koristnih vaj (tudi za maturo) za sklone-imenovalnik in tožilnik, tako za sklanjatev členov kot tudi za sklanjatev pridevnikov.

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4,

dodatne vaje-vsi skloni: vaja 1, vaja 2

Advertisements