You are currently browsing the tag archive for the ‘Modalverben’ tag.

V poglavju 2 za 3. letnik gimnazije se bomo seznanili in poglobili besedišče na temo Šola, izobraževanje, poklic, Schule, Ausbildung, Beruf. Naučili se boste komentirati šolski sistem in ga primerjati  z drugimi, izraziti želje glede poklicev, naučili se boste napisati svoj življenjepis ter razpravljati o delu in delovnih pogojih. Slovnica bo kar obširna, poleg Präterituma glagolov biti, imeti in modalnih glagolov, si bomo ogledali Konzessivsatz  mit obwohl (čeprav),  in Kausalsatz mit weil (ker).

besedišče slovnica
Schule, Ausbildung, Beruf

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10 , vaja 11 , vaja 12, vaja 13 , vaja 14, vaja 15 , vaja 16 , vaja 17, vaja 18 , vaja 19, vaja 20

.

.

weil
vaja 1vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9 , vaja 10 , vaja 11 , vaja 12vaja 13 , vaja 14, vaja 15 , vaja 16

obwohl

vaja 1 , vaja 2vaja 3vaja 4 , vaja 5 , vaja 6

Präteritum sein, haben und Modalverben
vaja 1 , vaja 2 ,vaja 3, vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7vaja 8 , vaja 9 , vaja 10 ,vaja 11, vaja 12, vaja 13

Advertisements

4. tematski sklop v prvem letniku obravnava temo prosti čas in hobije Freizeit, oz. Prosti čas.  Naučili se boste opisati svoj šolski dan in našteti dejavnosti v prostem času, znali se boste dogovoriti za obisk kina ali koncerta, naučili se boste napisati razglednico, dneve in mesece. Končno boste znali povedati koliko je ura v nemščini, modalni glagoli ter setavljeni glagoli pa vam ne bodo več delali težav. Na koncu pa naredite še nekaj vaj velelnika!

besedišče slovnica
Freizeit, Tagesablauf

vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4 , vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8,vaja 9vaja 10, vaja 11, vaja 12,vaja 13 , vaja 14 , vaja 15
vaja 16 , vaja 17 , vaja 18 , vaja 19

vaja 20 , vaja 21 , vaja 22

Leseverstehen
Text , Uebung

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Schreibübung
vaja 1, vaja 2, vaja 3,

Uhrzeiten
vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4 , vaja 5, vaja 6 , vaja 7, vaja 8 , vaja 9vaja 10vaja 11vaja 12 , vaja 13, vaja 14 ,
vaja 15 , vaja 16

Farben
vaja 1 , vaja 2vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6

Personal-,  und Possessivpronomen im Dativ
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 ,vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10, vaja 11

Trennbare Verben
Regeln , vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7vaja 8 , vaja 9 , vaja 10 , vaja 11

Modalverben
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7 , vaja 8, vaja 9, vaja 10

Imperativ

vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5, vaja 6 , vaja 7 ,vaja 8 , vaja 9 , vaja 10, vaja 11 , vaja 12, vaja 13

Schreibübung
vaja 1, vaja 2, vaja 3,

.

.

.

.

.

Modalni glagoli so pomožni glagoli in se v stavku pojavljajo ob polnopomenskem glagolu in jih uvrščamo med nepravilne. Pred vajami si oglej tabelo modalnih glagolov.

vaja 1
vaja 2
vaja 3
vaja 4
vaja 5
vaja 6
vaja 7
vaja 8
vaja 9
vaja 10  – Urlaubspläne


Advertisements