You are currently browsing the tag archive for the ‘nemščina’ tag.

Odločila sem se, da se bom prijavila na  jezikovni tečaj nemščine in to  nadaljevalni. Navdušila me je kolegica, ki že 3 semester obiskuje tečaj španščine.  Predbožični čas prinaša pogosto tudi popuste in zato sem začela brskati po netu, se zanimati za tečaje in jezikovne šole ter za njihove ugodnosti. Vsaka šola ponuja  plačila na obroke, določene popuste na enkratne zneske, tako, da se je potrebno natančno pozanimati glede cene.

Tako izgleda primerjava cen in ponudbe:

Lingula Mint International House Panteon College
90-urni tečaj 

cena: 625 EUR

urna postavka: 6,94 EUR

 

90-urni tečaj 

cena: 584, 25 EUR

urna postavka: 6,49 EUR

 

70-urni tečaj 

cena: 399  EUR

urna postavka:  5, 7 EUR

 

Advertisements

V današnjem Spieglu lahko preberete zanimive članke na temo bralnih navad in bralnih sposobnostih  nemških učencev.  Pisa-študija je pokazala  zadovoljivo bralno kompetenco nemških šolarjev. V primerjavi s študijo iz leta 2001 je rezultat nekoliko boljši, socilno okolje in socialno poreklo pa še zmeraj odločilno vplivata na šolske dosežke.

Oglejte si interaktivno karto nemških dežel s podatki:

karta

 

 

Kennt ihr deutsche Sprüche?  Schaut euch ein paar Sprüche an!

https://i2.wp.com/www.fotos.sylter-verein.de/Sylter%20Holzweg.jpg

auf dem Holzweg sein

Bedeutung: im Irrtum sein, sich irren: Wenn du glaubst, dass sie es mitmacht, bist du auf dem Holzweg.

Herkunft: In den Wäldern existieren einfache Wege, die nur dem Transport des geschlagenen Holzes dienen. Diese Straßen führen nun aber nicht von Ort zu Ort, sondern enden meist mitten im Wald.

etwas auf die leichte Schulter nehmen

Bedeutung: etwas für unwichtig, leicht und unbedeutend ansehen und deshalb als nebensächlich behandeln. [Auch: etw. auf die leichte Achsel nehmen].

Herkunft: Das Bild ist vom Lastträger genommen, der die leichten Lasten auf der linken Schulter trug.

jemandem eine Eselsbrücke bauen

Bedeutung: Eselsbrücke – ein kleiner Spruch, oft ein Reim, mit dem man sich Daten und Fakten besser merken kann.

Herkunft: Esel weigern sich normalerweise beharrlich, auch kleinste Wasserläufe zu durchwaten. Daher baute man oft kleine Brücken, um mit den Lasttieren doch ans Ziel zu kommen. Eine Eselsbrücke ist also ein kleiner Umweg, der ans Ziel führt.

Galgenmännchen

Naredimo namščino zabavno in se malo poigrajmo, vadili bomo besedni zaklad.

 

vaja

 

V tem poglavju si oglej tvorbo in rabo indirektnih vprašalnih stavkov (indirekter Fragesatz).

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10

Prvo poglavje v 3. letniku nosi ime Aussehen und Persönlichkeit, oz. Izgled in osebni podatki. Seznanili se boste  z oblačili, obutvijo, naučili se boste pravilno reagirati v različnih situacijah v trgovini, opisovati sebe in znance (izgled, značaj), naučili se boste argumentirati svoje mnenje, malo pokramljati o modi in trendih. Slovnični del bo pa malo zahteven, saj si bomo ogledali sklanjatev pridevnika (Deklination der Adjektive), ki večini povzroča težave.

besedišče slovnica
Aussehen und Persönlichkeit

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13 , vaja 14 , vaja 15 ,,vaja 16 , vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20, vaja 21, vaja 22

.

.

.

.

.

.

.

.

Deklination der Adjektive

vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4vaja 6 , vaja 7 , vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14 , vaja 15, vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20 ,
vaja 21, vaja 22, vaja 23, vaja 24, vaja 25, vaja 26,vaja 27 , vaja 28, vaja 29, vaja 30 vaja 31, vaja 32 ,vaja 33, vaja 34 , vaja 35, vaja 36, vaja 37 , vaja 38 , vaja 39
vaja 40

Farben
vaja 1 , vaja 2vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6

Adjektive
vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6

.

.

.

Sestavljeni preteklik – Perfekt se po večini govori in uporablja na Bavarskem in v južni Nemčiji, medtem ko je v severni Nemčiji še zmeraj najbolj uporaben navadni preteklik – Präteritum. Sestavljeni preteklik se tvori s pomočjo pomožnih glagolav haben ali sein (imeti ali biti) in preteklega deležnik (Partizip II). In ker vsi zelo radi prevajamo dobesedno, nam povrzoča tale preteklik kar nekaj preglavic, prevodi so pa dostikrat nesmiselni.

S pomočjo zbranih vaj se boste izurili pri tvorbi sestavljenega preteklika.

vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 ,
vaja 6 , vaja 7 (Perfekt 1) , vaja 8 (Perfekt 2) , vaja 9 , vaja 10

Neverjetno kaj vse človek najde, če malo surfa po netu. Poleg obilice vaj za nemščino, ko so lahko v različnih formatih (pdf), on-line vaj, sem našla en privaten Podcast,ki vključuje različne in zelo raznobarvne  teme iz Nemčije, besedila pa so govorjena. Vsaki MP-3 epizodi je dodan celoten tekst. Osebi, ki bere te tekste, je ime  Annik.  Govori počasi in razločno, tako, da lahko v miru sledimu tekstu, če pa je kaj neznanega,  lahko to tudi preberemo.Jaz sem poslušala kar nekaj teh epizod, in sem ob poslušanju uživala. Razumela sem večino besed, razumela sem tekst kot celoto, in sem bila kar zadovoljna s svojim znanjem nemščine, naučila sem se nekaj novih besed,zelo fajn. Priporočam vsem, ki jim je nemščina všeč, ki jih fascinira in ki bi radi izpopolnili svoje znanje in ga nadgradili.Spodaj si lahko ogledate eno tako epizodo, lahko pa jo tudi poslušate.

Episode hier herunterladen
Text hier als PDF herunterladen

Kein Wegfall von Buchstaben bei Zusammensetzung

Kaffeeernte, Rohheit, Schifffahrt, schnelllebig… (Ausnahmen: dennoch, Drittel, Hoheit, Mittag)

Poteka na osnovni in višji ravni in je sestavljena iz pisnega in ustnega dela:

A. OSNOVNA RAVEN

Pisni del

Izpitna pola 1

1 A – bralno razumevanje

1 B – poznavanje in raba jezika

Izpitna pola 2 – slušno razumevanje

Izpitna pola 3 – pisno sporočanje:

3 A – krajši vodeni spis (100–120 besed)

3 B – daljši pisni sestavek na določeno temo (220–250 besed)

Ustni del

1. igranje vlog ali pogovor na podlagi vizualne ali verbalne iztočnice

2. vodeni pogovor o določeni temi, obravnavani pri pouku,

3. interpretacija krajšega besedila v nemščini in pogovor o temi

B. VIŠJA RAVEN

Pisni del

Izpitna pola 1

1 A – bralno razumevanje

1 B – poznavanje in raba jezika

Izpitna pola 2 – slušno razumevanje

Izpitna pola 3 – pisno sporočanje:

3 A – vodeni spis ali pisni sestavek na določeno temo (180–220 besed)

3 B – književnost – pisni sestavek (220–250 besed)

Ustni del

1. igranje vlog ali povzetek krajšega slovenskega besedila v nemščini ali pogovor na podlagi vizualne ali verbalne iztočnice

2. vodeni pogovor o določeni temi, obravnavani pri pouku

3. interpretacija književnega besedila

ČAS PISANJA – OSNOVNA RAVEN

(TRAJANJE DELOV IZPITA)

Pisni del

Izpitna pola 1 A – 40 minut

Izpitna pola 1 B – 40 minut

Izpitna pola 2 – 20 minut

Izpitna pola 3 A – 30 minut

Izpitna pola 3 B – 60 minut

Ustni del do 20 minut

ČAS PISANJA – VIŠJA RAVEN

Pisni del

Izpitna pola 1 A – 40 minut

Izpitna pola 1 B – 40 minut

Izpitna pola 2 – 20 minut

Izpitna pola 3 A – 40 minut

Izpitna pola 3 B – 50 minut

Ustni del do 20 minut

OCENJEVANJE

Pisni del ocenijo zunanji ocenjevalci po merilih, ki jih pripravi DPK SM za nemščino. Izpitna pola 1 A – 20 % ocene Izpitna pola 1 B – 20 % ocene Izpitna pola 2 – 10 % ocene Izpitna pola 3 A – 10 % ocene Izpitna pola 3 B – 20 % ocene

Ustni del oceni učitelj nemščine po merilih, ki jih pripravi DPK SM za nemščino. Ustni del 20 % ocene

VAJE – SEMINARSKA NALOGA PRIPOMOČKI

Nalivno pero ali kemični svinčnik; enojezični in dvojezični slovar pri Izpitni poli 3

Vir: Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2008, stran 32–33

Advertisements