You are currently browsing the tag archive for the ‘nepravilni glagoli’ tag.

Spregatev glagolov zna biti zabavna, ša zlasti, če gre za dril vaje in tukaj jih najdete kar nekaj, pa obilo zabave!

vaja 1 , vaja2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10,

Advertisements

Modalni glagoli so pomožni glagoli in se v stavku pojavljajo ob polnopomenskem glagolu in jih uvrščamo med nepravilne. Pred vajami si oglej tabelo modalnih glagolov.

vaja 1
vaja 2
vaja 3
vaja 4
vaja 5
vaja 6
vaja 7
vaja 8
vaja 9
vaja 10  – Urlaubspläne


Sestavljeni preteklik – Perfekt se po večini govori in uporablja na Bavarskem in v južni Nemčiji, medtem ko je v severni Nemčiji še zmeraj najbolj uporaben navadni preteklik – Präteritum. Sestavljeni preteklik se tvori s pomočjo pomožnih glagolav haben ali sein (imeti ali biti) in preteklega deležnik (Partizip II). In ker vsi zelo radi prevajamo dobesedno, nam povrzoča tale preteklik kar nekaj preglavic, prevodi so pa dostikrat nesmiselni.

S pomočjo zbranih vaj se boste izurili pri tvorbi sestavljenega preteklika.

vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 ,
vaja 6 , vaja 7 (Perfekt 1) , vaja 8 (Perfekt 2) , vaja 9 , vaja 10

Spregatev glagolov v nemščini ni nekaj težkega, vsaj kar se tiče pravilnih glagolov. Težave pa nastopijo, ko je potrebno spregati nepravilne glagole, kjer je poleg končnic potrebno upoštevati še preglase, pa spremembo vokalov in še kaj drugega. Oglej in reši nekaj vaj za sedanji čas pravilnih in nepravilnih glagolov, saj se pri vseh testih in tudi maturi napake pri spregatvi kar kaznujejo.
vaja 1
vaja 2
vaja 3
vaja 4
vaja 5
vaja 6
vaja 7
vaja 8
vaja 9
vaja 10

Advertisements