You are currently browsing the tag archive for the ‘odvisni stavki’ tag.

Nekaj vaj za oziralne zaimke (Relativpronomen) za vse, ki imajo dobro znanje nemščine.

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4

Advertisements

V tem poglavju si oglej tvorbo in rabo indirektnih vprašalnih stavkov (indirekter Fragesatz).

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10

Na tej strani si oglej nekaj vaj za namerni odvisnik (Finalsatz) ter skrajšani obliko stavkov z “um…zu”. Namerni odvisnik se nanaša zmeraj na neko namero (čemu?, s kakšnim namenom?).

damit, um…zu

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12

Relativpronomen in Relativsätze (oziralni zaimki in stavki) so dokaj kompleksna zadeva v nemščini, zato smo pripravili kar veliko vaj za učenje, ponavljanje in utrjevanje.
vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15, vaja 16, vaja 17, vaja 18 ,
vaja 19 , vaja 20 , vaja 21 , vaja 22 , vaja 23 , vaja 24 , vaja 25 , vaja 26 , vaja 27 , vaja 28 , vaja 29 , vaja 30 , vaja 31 , vaja 32

Časovni odvisniki z “wenn in als” se nanašajo na kraj oziroma čas dogajanja. Vezniške besede so: ko, kadar, preden … .Naredi vaje in utrdi časovne odvisnike!

Temporalsatz, Als oder Wenn
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4, vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8, vaja 9 , vaja 10,vaja 11 , vaja 12

V tem poglavju se bomo seznanili s  podrednim veznikom “dass”,. Torej ogledali si bomo   Nebensatz mit “dass”, ki je zelo pogosti odvisni stavek. Reši nekaj spodnjih vaj!

Dass-Satz
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8 , vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12 , vaja 13

Dopustni odvisnik (Konzessivsatz mit obwohl, obgleich, obschon) se nanaša na pogoj ali dopustnost (kljub čemu). Oglej si spodnje vaje!

vaja 1 , vaja 2vaja 3vaja 4 , vaja 5 , vaja 6

Odvisni stavki (Nebensätze) imajo v nemščini eno specifiko in sicer, da glagol, ki ga spregamo, stoji zmeraj na koncu. Oglejmo si prve odvisne stavke z “weil” (ker), to so Kausalsätze, vzročni odvisniki.
vaja 1vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9 , vaja 10 , vaja 11 , vaja 12vaja 13 , vaja 14, vaja 15 ,vaja 16

Advertisements