You are currently browsing the tag archive for the ‘Perfekt’ tag.

Naredi nekaj vaj za čase in utrdi spregatev glagolov!

Gegenwart:

Lückentext 1

Lückentext 2

Lückentext 3

Vergangenheit:

Lückentext 1

Lückentext 2

Lückentext 3

Lückentext 4

Mešane vaje:

Auswahlübung 1

Auswahlübung 2

Auswahlübung 3

Auswahlübung 4

Auswahlübung 5

Na tej strani boste našlil več kot 140 (po večini) nepravilnih glagolov. Vadili boste oblike sedanjika, enostavnega in sestavljenega preteklika (Präsens, Präteritum und Perfekt).

vaja 1vaja 2vaja 3vaja 4 vaja 5vaja 6vaja 7vaja  8

V tem poglavju si bomo pogledali Passiv Präsens, Präteritum und Perfekt (trpnik sedanjika, sestavljenega in enostavnega preteklika). Najbolj uporaben je zagotovo Passiv Präteritum, ker je najenostavnejši za tvorbo. Passiv Perfekt se pri tvorbi že malce zakomplicira. Naredi nekaj vaj!

vaja 1 , vaja 2 ,vaja 3 vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9vaja 10 , vaja 11, vaja 12 , vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16 , vaja 17 , vaja 18 , vaja 19, vaja 20 , vaja 21 ,

V tretjem sklopu se bomo ponovno seznanili s temo  Delo, Prosti čas oz. Alltag, Freizeit. Opisovanje dejavnosti v šoli, doma ali med počitnicami bo postalo rutina. Naučili se boste vljudno opravičevati, znali boste sestaviti zgodbo s pomočjo slik ter opisati dogodek. Ponovili boste Perfekt ter se naučili spregati glagola haben in sein v Praeteritumu.

besedišče slovnica
Alltag

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4 , vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20, vaja 21, vaja 22, vaja 23 , vaja 24

.

.

.

.

Perfekt
vaja 1, vaja 2 , vaja 3 , vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11 , vaja 12 , vaja 13 , vaja 14 , vaja 15 , vaja 16 , vaja 17 , vaja 18 , vaja 19
vaja 20

Perfekt, sein und haben im Praeteritum

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6 , vaja 7 , vaja 8
.

.

.

tabela 2 koloni

besedišče slovnica

V drugem tematskem sklopu Krankheit, Koerper-Bolezen, Telo si bomo ogledali težave, ki nastopijo, kadar smo bolni. Seznanili se boste z izrazi različnih bolezni,  z deli telesa in organi, znali boste pojasniti, kako živeti zdravo, naučili se boste voditi razgovor v lekarni, pri zdravniku, končno pa boste spoznali pretekli čas-Perfekt.

besedišče slovnica
Krankheit, Koerper

vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4, vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8, vaja 9 , vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14 , vaja 15 , vaja 16 ,vaja 17 , vaja 18, vaja 19 , vaja 20,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

Perfekt

Perfekt

vaja 1, vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7, vaja 8 , vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14 , vaja 15, vaja 16, vaja 17, vaja 18 , vaja 19, vaja 20
vaja 21, vaja 22, vaja 23

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

..

.

.

.

.

Sestavljeni preteklik – Perfekt se po večini govori in uporablja na Bavarskem in v južni Nemčiji, medtem ko je v severni Nemčiji še zmeraj najbolj uporaben navadni preteklik – Präteritum. Sestavljeni preteklik se tvori s pomočjo pomožnih glagolav haben ali sein (imeti ali biti) in preteklega deležnik (Partizip II). In ker vsi zelo radi prevajamo dobesedno, nam povrzoča tale preteklik kar nekaj preglavic, prevodi so pa dostikrat nesmiselni.

S pomočjo zbranih vaj se boste izurili pri tvorbi sestavljenega preteklika.

vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 ,
vaja 6 , vaja 7 (Perfekt 1) , vaja 8 (Perfekt 2) , vaja 9 , vaja 10