You are currently browsing the tag archive for the ‘Personalpronomen’ tag.

Na tej strani si oglej nekaj splošnih pravil o zaimkih in naredi nekaj vaj.

Pronomen

Personalpronomen: vaja 1, vaja 2, vaja 3

Possessivpronomen: vaja 1, vaja 2, vaja 3

Indefinitpronomen: vaja 1

Advertisements

Na tej strani boste našli koristne naloge in delovne liste za zaimki vsi, ki se učite ali poučujete nemščino.

delovni listi:

uvod, osebni zaimki (Personalpronomen), svojilni zaimki (Possessivpronomen), povratni zaimki (Reflexivpronomen),  kazalni zaimki (Demonstrativpronomen), oziralni zaimki (Relativpronomen), nedoločni zaimki (Indefinitpronomen)

online vaje:

vaja 1 Personalpronomen, vaja 2 Possessivpronomen, vaja 3 Relativpronomen, vaja 4 Reflexivpronomen, vaja 5 Indefinitpronomen, vaja 6 Demonstrativpronomen


Kratka ponovitev osebnih zaimkov v 3. in 4. sklonu je zmeraj dobrodošla. Naredi spodnje vaje!

Personalpronomen im 3. und 4. Fall

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9

Osebni in svojilni zaimki (Personal- und Possessivpronomen) v tožilniku (Akkusativ), torej v 4. sklonu , ne bi smeli povzročati preveč težav vsem nam, saj že poznamo končnice določih in nedoločnih členov, zatorej hitro na delo!

Personalpronomen und Possessivpronomen im Akkusativ
vaja 1 , vaja 2, vaja 3 , vaja 4vaja 5 , vaja 6 , vaja 7

Učenje tujega jezika, v našem primeru nemščine, se prične z učenjem določenih vsakdanjih fraz in pozdravov ter z osebnimi zaimki. Fraze kot so “Wie geht es Ihnen”, “Ich heiße”, …,  vsebujejo osebne zaimke v 3. sklonu, v 1. sklonu, … kar pomeni, da se jih moramo naučiti.Oglejmo si tabelo zaimkov , potem pa naredimo še nekaj vaj.

vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10

Advertisements