You are currently browsing the tag archive for the ‘Possessivpronomen’ tag.

Na tej strani boste našli koristne naloge in delovne liste za zaimki vsi, ki se učite ali poučujete nemščino.

delovni listi:

uvod, osebni zaimki (Personalpronomen), svojilni zaimki (Possessivpronomen), povratni zaimki (Reflexivpronomen),  kazalni zaimki (Demonstrativpronomen), oziralni zaimki (Relativpronomen), nedoločni zaimki (Indefinitpronomen)

online vaje:

vaja 1 Personalpronomen, vaja 2 Possessivpronomen, vaja 3 Relativpronomen, vaja 4 Reflexivpronomen, vaja 5 Indefinitpronomen, vaja 6 Demonstrativpronomen


Osebni in svojilni zaimki (Personal- und Possessivpronomen) v tožilniku (Akkusativ), torej v 4. sklonu , ne bi smeli povzročati preveč težav vsem nam, saj že poznamo končnice določih in nedoločnih členov, zatorej hitro na delo!

Personalpronomen und Possessivpronomen im Akkusativ
vaja 1 , vaja 2, vaja 3 , vaja 4vaja 5 , vaja 6 , vaja 7

Drugi tematski sklop Predmeti v šoli in doma, oz. Gegenstände in der Schule und zu Hause obravnava predmete doma in v šoli, naučili se boste opisovati predmete, navesti ceno, uporabljati določni in nedoločni člen, števila do 1000, svojilne zaimke ter zanikanje stavkov.

besedišče slovnica
Schule + Schulsachen
vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7 , vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14vaja 15

.

.

.

.

Bestimmter und unbestimmter Artikel
vaja 1 , vaja 2vaja 3 , vaja 4 , vaja 5vaja 6 , vaja 7vaja 8 , vaja 9 , vaja 10, vaja 11

Possessivpronomen
Regel , vaja 1, vaja 2, vaja 3 , ,vaja 4 , vaja 5, vaja 6

Zahlen bis 1000
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3, vaja 4 , vaja 5

V nekaterih svojilnih zaimkih se skriva nedoločni člen “ein”, torej MEIN, DEIN, SEIN, … a ni to prav zabavno? Oglej si tabelo svojilnih zaimkov v nemščini in vaje ter komentiraj!
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7