You are currently browsing the tag archive for the ‘Präteritum’ tag.

Naredi nekaj vaj za čase in utrdi spregatev glagolov!

Gegenwart:

Lückentext 1

Lückentext 2

Lückentext 3

Vergangenheit:

Lückentext 1

Lückentext 2

Lückentext 3

Lückentext 4

Mešane vaje:

Auswahlübung 1

Auswahlübung 2

Auswahlübung 3

Auswahlübung 4

Auswahlübung 5

Advertisements

Na tej strani najdete nekaj vaj za Adjektivdeklination (sklanjatev pridevnikov) in Präteritum.

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4 , vaja 5

Na tej strani boste našlil več kot 140 (po večini) nepravilnih glagolov. Vadili boste oblike sedanjika, enostavnega in sestavljenega preteklika (Präsens, Präteritum und Perfekt).

vaja 1vaja 2vaja 3vaja 4 vaja 5vaja 6vaja 7vaja  8

V peti enoti programa za 3. letnik gimnazije se bomo seznanili z besediščem na temo Družina in osebni odnosi, Familie und persoenliche Beziehungen. Naučili se boste izražati svoje mnenje o odnosih v družini, o položaju žene v družini, znali boste opisati fotografije, naučili se boste razložiti sorodstvene vezi ter razpravljati na temo mlad in star. Slovnični del bo kar obsežen in bo segal od Präterituma (schwache und starke Verben) torej enostavnega preteklika do Infinitiva mit “zu” ter do odvisnih stavkov: časovnih odvisnikov – Temporalsätze mit “als und wenn” do odvisnika z “dass” (Nebensatz mit dass).

besedišče slovnica
Text 1:
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4

Text 2 – Leseverstehen
Text 3 – Leseverstehen und übungen
Text 4 – Leseverstehen und übungen
Zitate zum Thema JUNG
Zitate zum Thema ALT
VIDEO alt und jung

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Präteritum
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11,vaja 12 ,vaja 12 ,vaja 13, vaja 14, vaja 15

Temporalsatz, Als oder Wenn
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4, vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8, vaja 9 , vaja 10,vaja 11 , vaja 12

Infinitiv mit “zu”
vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6, vaja 7

Dass-Satz
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8 , vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12 , vaja 13

.

.

.

.

.

.

.

V tem poglavju si bomo pogledali t.i. enostavni preteklik,  Präteritum. Ta čas se uporablja pretežno v severni Nemčiji, uporabljamo ga za obnove, življenjepise, …. Ogledali si bomo Präteritum pravilnih in nepravilnih (šibkih in krepkih, regelmäßige und unregelmäßige Verben).

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11,vaja 12 ,vaja 12 ,vaja 13, vaja 14, vaja 15

V poglavju 2 za 3. letnik gimnazije se bomo seznanili in poglobili besedišče na temo Šola, izobraževanje, poklic, Schule, Ausbildung, Beruf. Naučili se boste komentirati šolski sistem in ga primerjati  z drugimi, izraziti želje glede poklicev, naučili se boste napisati svoj življenjepis ter razpravljati o delu in delovnih pogojih. Slovnica bo kar obširna, poleg Präterituma glagolov biti, imeti in modalnih glagolov, si bomo ogledali Konzessivsatz  mit obwohl (čeprav),  in Kausalsatz mit weil (ker).

besedišče slovnica
Schule, Ausbildung, Beruf

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10 , vaja 11 , vaja 12, vaja 13 , vaja 14, vaja 15 , vaja 16 , vaja 17, vaja 18 , vaja 19, vaja 20

.

.

weil
vaja 1vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9 , vaja 10 , vaja 11 , vaja 12vaja 13 , vaja 14, vaja 15 , vaja 16

obwohl

vaja 1 , vaja 2vaja 3vaja 4 , vaja 5 , vaja 6

Präteritum sein, haben und Modalverben
vaja 1 , vaja 2 ,vaja 3, vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7vaja 8 , vaja 9 , vaja 10 ,vaja 11, vaja 12, vaja 13

V tretjem sklopu se bomo ponovno seznanili s temo  Delo, Prosti čas oz. Alltag, Freizeit. Opisovanje dejavnosti v šoli, doma ali med počitnicami bo postalo rutina. Naučili se boste vljudno opravičevati, znali boste sestaviti zgodbo s pomočjo slik ter opisati dogodek. Ponovili boste Perfekt ter se naučili spregati glagola haben in sein v Praeteritumu.

besedišče slovnica
Alltag

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4 , vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20, vaja 21, vaja 22, vaja 23 , vaja 24

.

.

.

.

Perfekt
vaja 1, vaja 2 , vaja 3 , vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11 , vaja 12 , vaja 13 , vaja 14 , vaja 15 , vaja 16 , vaja 17 , vaja 18 , vaja 19
vaja 20

Perfekt, sein und haben im Praeteritum

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6 , vaja 7 , vaja 8
.

.

.

tabela 2 koloni

besedišče slovnica
Advertisements