You are currently browsing the tag archive for the ‘Rechtschreibreform’ tag.

Reforma nemškega pravopisa (Rechtschreibreform)  je vsem nam povzročila kar nekaj težav, saj smo se morali odvad nekaterih pravil, ki so bila zasidrana v nas in se naučiti novih. Narediti tudi ti nekaj vaj s poudarkom na pisanju besed  skupaj ali narazen (Getrennt -oder Zusammenschreibung)  in utrdi pravopis!

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9

Advertisements

Nova nemška pravopisna reforma (Rechtschreibreform)  je vsem nam, ki smo se pred leti nemščine učili v osnovni in srednji šoli,  povzročila kar nekaj težav. Nikakor se nismo mogli odvaditi  že naučenih pravopisnih pravil, zato najprej poglejmo osnovna pravila te reforme in zatem še nekaj vaj.

pravila

vaja , vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14

Novi pravopis  (Rechtschreibung)  povzroča Nemcem, kaj šele nam Slovencem kar nekaj težav, zato sem na tej stani zbrala nekaj zanimivih vaj za utrjevanje nemškega pravopisa.

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 ,

 

 

 

Advertisements