You are currently browsing the tag archive for the ‘svojilni zaimki’ tag.

Na tej strani si oglej nekaj splošnih pravil o zaimkih in naredi nekaj vaj.

Pronomen

Personalpronomen: vaja 1, vaja 2, vaja 3

Possessivpronomen: vaja 1, vaja 2, vaja 3

Indefinitpronomen: vaja 1

Advertisements

Na tej strani boste našli koristne naloge in delovne liste za zaimki vsi, ki se učite ali poučujete nemščino.

delovni listi:

uvod, osebni zaimki (Personalpronomen), svojilni zaimki (Possessivpronomen), povratni zaimki (Reflexivpronomen),  kazalni zaimki (Demonstrativpronomen), oziralni zaimki (Relativpronomen), nedoločni zaimki (Indefinitpronomen)

online vaje:

vaja 1 Personalpronomen, vaja 2 Possessivpronomen, vaja 3 Relativpronomen, vaja 4 Reflexivpronomen, vaja 5 Indefinitpronomen, vaja 6 Demonstrativpronomen


Personal-,  und Possessivpronomen im Dativ, osebni in svojilni zaimki v dajalniku povzročajo večini kar nekaj težav, pomagamo pa si lahko s končnicami člena (določnega in nedoločnega) in bo stvar nekoliko lažja. Torej naredimo nekaj vaj!

Personal-,  und Possessivpronomen im Dativ
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 ,vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10, vaja 11

Drugi tematski sklop Predmeti v šoli in doma, oz. Gegenstände in der Schule und zu Hause obravnava predmete doma in v šoli, naučili se boste opisovati predmete, navesti ceno, uporabljati določni in nedoločni člen, števila do 1000, svojilne zaimke ter zanikanje stavkov.

besedišče slovnica
Schule + Schulsachen
vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7 , vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14vaja 15

.

.

.

.

Bestimmter und unbestimmter Artikel
vaja 1 , vaja 2vaja 3 , vaja 4 , vaja 5vaja 6 , vaja 7vaja 8 , vaja 9 , vaja 10, vaja 11

Possessivpronomen
Regel , vaja 1, vaja 2, vaja 3 , ,vaja 4 , vaja 5, vaja 6

Zahlen bis 1000
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3, vaja 4 , vaja 5

V nekaterih svojilnih zaimkih se skriva nedoločni člen “ein”, torej MEIN, DEIN, SEIN, … a ni to prav zabavno? Oglej si tabelo svojilnih zaimkov v nemščini in vaje ter komentiraj!
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7

Advertisements