You are currently browsing the tag archive for the ‘vaje za 1. letnik gimnazije’ tag.

Na tej strani si lahko ogledaš vse o pridevnikih in narediš tudi nekaj vaj za stopnjevanje in druge vaje.

Theorie , vaja 1

Steigerung, vaja 1, vaja 2, vaja 3

vaja 1, vaja 2, vaja 3

Advertisements

Peti tematski sklop Wohnen, oz. Stanovanje vas bo vodil skozi stanovanja. Seznanili se boste z izgledom stanovanja, sobami, znali boste brati stanovanjske oglase. Seznanili se boste s predlogi v Dativu in Akkusativu, torej v dajalniku in tožilniku, pa tudi z določnimi in nedoločnimi zaimki.

besedišče slovnica
Wohnen – Moebel
vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10 , vaja 11, vaja 12 , vaja 13, vaja 14 , vaja 15

vaja 16, vaja 17

.

.

.

.

.

.

.

..

.

Präpositionen mit dem Akkusativ
Regel vaja 1 , vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7 , vaja 8 , vaja 9,Präpositionen mit dem Dativ
vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12

Wechselpräpositionen
vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4 , vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20

.

.

4. tematski sklop v prvem letniku obravnava temo prosti čas in hobije Freizeit, oz. Prosti čas.  Naučili se boste opisati svoj šolski dan in našteti dejavnosti v prostem času, znali se boste dogovoriti za obisk kina ali koncerta, naučili se boste napisati razglednico, dneve in mesece. Končno boste znali povedati koliko je ura v nemščini, modalni glagoli ter setavljeni glagoli pa vam ne bodo več delali težav. Na koncu pa naredite še nekaj vaj velelnika!

besedišče slovnica
Freizeit, Tagesablauf

vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4 , vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8,vaja 9vaja 10, vaja 11, vaja 12,vaja 13 , vaja 14 , vaja 15
vaja 16 , vaja 17 , vaja 18 , vaja 19

vaja 20 , vaja 21 , vaja 22

Leseverstehen
Text , Uebung

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Schreibübung
vaja 1, vaja 2, vaja 3,

Uhrzeiten
vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4 , vaja 5, vaja 6 , vaja 7, vaja 8 , vaja 9vaja 10vaja 11vaja 12 , vaja 13, vaja 14 ,
vaja 15 , vaja 16

Farben
vaja 1 , vaja 2vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6

Personal-,  und Possessivpronomen im Dativ
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 ,vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10, vaja 11

Trennbare Verben
Regeln , vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7vaja 8 , vaja 9 , vaja 10 , vaja 11

Modalverben
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7 , vaja 8, vaja 9, vaja 10

Imperativ

vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5, vaja 6 , vaja 7 ,vaja 8 , vaja 9 , vaja 10, vaja 11 , vaja 12, vaja 13

Schreibübung
vaja 1, vaja 2, vaja 3,

.

.

.

.

.

Drugi tematski sklop Predmeti v šoli in doma, oz. Gegenstände in der Schule und zu Hause obravnava predmete doma in v šoli, naučili se boste opisovati predmete, navesti ceno, uporabljati določni in nedoločni člen, števila do 1000, svojilne zaimke ter zanikanje stavkov.

besedišče slovnica
Schule + Schulsachen
vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7 , vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14vaja 15

.

.

.

.

Bestimmter und unbestimmter Artikel
vaja 1 , vaja 2vaja 3 , vaja 4 , vaja 5vaja 6 , vaja 7vaja 8 , vaja 9 , vaja 10, vaja 11

Possessivpronomen
Regel , vaja 1, vaja 2, vaja 3 , ,vaja 4 , vaja 5, vaja 6

Zahlen bis 1000
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3, vaja 4 , vaja 5

Advertisements