You are currently browsing the tag archive for the ‘vaje za 2. letnik gimnazije’ tag.

Šesti sklop z naslovom Landeskunde, oz. Nemško govoreče dežele vas bo vodil skozi Nemčijo, Avstrijo in Švico. Vodil vas bo skozi posamezne pokrajine teh treh dežeč, seznanili se boste z glavnimi mesti in znamenitostmi, z znanimi osebnostmi, z znanimi tovarnamin in izdelki. Naučili se boste poimenovai narodnosti, prebivalce, materin jezik in jim razložiti sorodstvena razmerja. Slovnica vam bo razkrila posebnosti vrstilnih števnikov in datumov, 2. sklon-rodilnik ali Genitiv pa vam bo polepšal dan.

besedišče slovnica
Landeskunde
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11 , vaja 12 , vaja 13
vaja 14, vaja 15, vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20, vaja 21, vaja 22, vaja 23, vaja 24, vaja 25, vaja 26 , vaja 27
.

.

Ordinalzahlen und Datum

vaja 1, vaja 2 , vaja 3vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 , vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12

Genitiv
vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13,

Advertisements

V petem tematskem sklopu Kaufen und schenken, oz. Darila in nakupovanje se bomo naučili poimenovati darila, izraziti željo o darilu, znali bomo voščiti ob rojstnem dnevu in drugih praznikih. Seznanili se bomo z glavnimi prazniki, napisati vabila na slavja in zabave, sprejeti ali odkloniti vabila.
V slovničnem delu boste našli cel kup vaj, s katerimi boste utrdili uporabo osebnih zaimkov v 3. in 4. sklonu. Osnovno stopnjevanje pridevnikov pa bo posatlo zabavno.

besedišče slovnica
Kaufen und Geschenke

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Personalpronomen im 3. und 4. Fall

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9

Steigerung der Adjektive

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20, vaja 21, vaja 22, vaja 23, vaja 24.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

V četrtem sklopu Orientierung in der Stadt, oz. V mestu se se bomo seznanili z besediščem, ki nam bo pomagal pri orientaciji v mestu. Naučili se bomo povpraševati za pot, opisati pot, poimenovati zgradbe v mestu in dejavnosti, ki se opravljajo v le-teh. Berlin nam ne bo več neznanka, seznanili se bomo z znamenitostmi tega  mesta. V slovničnem delu bomo pogledali Wchselpräpositionen, pravilno pa se bomo naučili uporabljati izraze, s katerimi izražamo prednosti in slaboste neke stvari (Vor- und Nachteile). 

besedišče slovnica
Orie.tierung in der Stadt

vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4vaja 5 , vaja 6 ,vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16

Berlin

vaja 1, vaja 2 , vaja 3.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wechselpräpositionen

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16 , vaja 17, vaja 18, vaja 19

Präpositionen mit dem Akkusativ
Regel vaja 1 , vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7 , vaja 8 , vaja 9,

Präpositionen mit dem Dativ
vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12

.

.

.

.


V tretjem sklopu se bomo ponovno seznanili s temo  Delo, Prosti čas oz. Alltag, Freizeit. Opisovanje dejavnosti v šoli, doma ali med počitnicami bo postalo rutina. Naučili se boste vljudno opravičevati, znali boste sestaviti zgodbo s pomočjo slik ter opisati dogodek. Ponovili boste Perfekt ter se naučili spregati glagola haben in sein v Praeteritumu.

besedišče slovnica
Alltag

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4 , vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20, vaja 21, vaja 22, vaja 23 , vaja 24

.

.

.

.

Perfekt
vaja 1, vaja 2 , vaja 3 , vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11 , vaja 12 , vaja 13 , vaja 14 , vaja 15 , vaja 16 , vaja 17 , vaja 18 , vaja 19
vaja 20

Perfekt, sein und haben im Praeteritum

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6 , vaja 7 , vaja 8
.

.

.

tabela 2 koloni

besedišče slovnica

V drugem tematskem sklopu Krankheit, Koerper-Bolezen, Telo si bomo ogledali težave, ki nastopijo, kadar smo bolni. Seznanili se boste z izrazi različnih bolezni,  z deli telesa in organi, znali boste pojasniti, kako živeti zdravo, naučili se boste voditi razgovor v lekarni, pri zdravniku, končno pa boste spoznali pretekli čas-Perfekt.

besedišče slovnica
Krankheit, Koerper

vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4, vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8, vaja 9 , vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14 , vaja 15 , vaja 16 ,vaja 17 , vaja 18, vaja 19 , vaja 20,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

Perfekt

Perfekt

vaja 1, vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7, vaja 8 , vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14 , vaja 15, vaja 16, vaja 17, vaja 18 , vaja 19, vaja 20
vaja 21, vaja 22, vaja 23

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

..

.

.

.

.

Advertisements