You are currently browsing the tag archive for the ‘vaje za 3. letnik gimnazije’ tag.

Časovni odvisniki z “wenn in als” se nanašajo na kraj oziroma čas dogajanja. Vezniške besede so: ko, kadar, preden … .Naredi vaje in utrdi časovne odvisnike!

Temporalsatz, Als oder Wenn
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4, vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8, vaja 9 , vaja 10,vaja 11 , vaja 12

Advertisements

V tem poglavju se bomo seznanili s  podrednim veznikom “dass”,. Torej ogledali si bomo   Nebensatz mit “dass”, ki je zelo pogosti odvisni stavek. Reši nekaj spodnjih vaj!

Dass-Satz
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8 , vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12 , vaja 13

V tem poglavju si bomo ogledali besedišče na temo Arbeit, Wirtschaft, Delo in Gospodarstvo.  Ogledali si boste avtomobile, naučili se boste dialogov v avtomehanični delavnici.


vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8

V poglavju 2 za 3. letnik gimnazije se bomo seznanili in poglobili besedišče na temo Šola, izobraževanje, poklic, Schule, Ausbildung, Beruf. Naučili se boste komentirati šolski sistem in ga primerjati  z drugimi, izraziti želje glede poklicev, naučili se boste napisati svoj življenjepis ter razpravljati o delu in delovnih pogojih. Slovnica bo kar obširna, poleg Präterituma glagolov biti, imeti in modalnih glagolov, si bomo ogledali Konzessivsatz  mit obwohl (čeprav),  in Kausalsatz mit weil (ker).

besedišče slovnica
Schule, Ausbildung, Beruf

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10 , vaja 11 , vaja 12, vaja 13 , vaja 14, vaja 15 , vaja 16 , vaja 17, vaja 18 , vaja 19, vaja 20

.

.

weil
vaja 1vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9 , vaja 10 , vaja 11 , vaja 12vaja 13 , vaja 14, vaja 15 , vaja 16

obwohl

vaja 1 , vaja 2vaja 3vaja 4 , vaja 5 , vaja 6

Präteritum sein, haben und Modalverben
vaja 1 , vaja 2 ,vaja 3, vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7vaja 8 , vaja 9 , vaja 10 ,vaja 11, vaja 12, vaja 13

Prvo poglavje v 3. letniku nosi ime Aussehen und Persönlichkeit, oz. Izgled in osebni podatki. Seznanili se boste  z oblačili, obutvijo, naučili se boste pravilno reagirati v različnih situacijah v trgovini, opisovati sebe in znance (izgled, značaj), naučili se boste argumentirati svoje mnenje, malo pokramljati o modi in trendih. Slovnični del bo pa malo zahteven, saj si bomo ogledali sklanjatev pridevnika (Deklination der Adjektive), ki večini povzroča težave.

besedišče slovnica
Aussehen und Persönlichkeit

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13 , vaja 14 , vaja 15 ,,vaja 16 , vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20, vaja 21, vaja 22

.

.

.

.

.

.

.

.

Deklination der Adjektive

vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4vaja 6 , vaja 7 , vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14 , vaja 15, vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20 ,
vaja 21, vaja 22, vaja 23, vaja 24, vaja 25, vaja 26,vaja 27 , vaja 28, vaja 29, vaja 30 vaja 31, vaja 32 ,vaja 33, vaja 34 , vaja 35, vaja 36, vaja 37 , vaja 38 , vaja 39
vaja 40

Farben
vaja 1 , vaja 2vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6

Adjektive
vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6

.

.

.

Advertisements