You are currently browsing the tag archive for the ‘vaje za maturo’ tag.

A ste v zadnjem času kaj vadili pogojnik in pogojne stavke? Če ne, ja tukaj zbranih nekaj on-line vaj in jih naredite za ponovitev!

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7


Advertisements

Na tej strani najdeš nekaj tekstov za slušno razumevanje s pripadajočimi vajami, ki ti bodo koristile tako med samim šolskim letom  ali pri pripravah na zaključne izpite in maturo.

tekst 1

tekst 2

tekst 3

Oglejmo si nekaj glagolov, ki zahtevajo 3. ali 4. sklon, obogatimo besedni zaklad in naredimo nekaj vaj!

vaja 1 (Dativ)

vaja 2 (Akkusativ)

vaja 3 (Dativ oder Akkusativ)

vaja 4

vaja 5

vaja 6-Verben und ihre Objekte

vaja 7-Verben und ihre Objekte

vaja 8-Verben und ihre Objekte II

REKTION der Verben

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6 , vaja 7

Oglej si osnovna pravila za tvorbo Perfekta in Plusquamperfekta ter naredi nekaj vaj, ki ti bodo koristile tudi pri maturi!

Arbetisblätter

Blatt 1, Blatt 2

Uebungen

vaja 1, vaja 2 vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6, vaja 7,

Naredi še nekaj vaj za Konjunktiv II, ker se le-ta pogosto uporablja.

Arbeitsblatt:

Blatt

Uebungen:

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4 , vaja 5

Na tej strani najdete delovne liste in vaje za Präteritum, enostavni preteklik! Natančno si oglej pravila in naredi nekaj vaj, saj so zelo koristne vaje tudi za maturo!

Arbeitsblatt:

Blatt 1

Uebungen:

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9

Na tej strani najdeš nekaj dodatnih vaj za predloge z rodilnikom (Präpositionen mit dem Genitiv).

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4 , vaja 5Za popestritev naredi nekaj vaj za živali (Tiere) in ugotovil boš, da so nekateri izrazi prav smešni.

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8

V 4. sklopu gradiva za 3. letnik gimnazije si bomo ogledali teme kot so Industrija, delo, gospodarstvo, oz. Industrie, Arbeit, Wirtschaft. Naučili se boste govoriti o avtomobilih, o avtomobilskih delih, o okvarah na avtu. Znali boste odigati situacijo v avtomehanični delavnici, reklamirati popravila. Tudi denar in zaslužek bosta temi v tem poglavju. Seznanili se bomo s Passivom Präsens  (trpnikom sedanjega časa), ki je v nemščini zelo uporaben ter nadgradili stopnjevanje pridevnika. Spodnje vaje ti bomo pri tem pomagale!

besedišče slovnica
Industrie, Arbeit, Wirtschaft
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8

.

.

.

.

.

Passiv Präsens

vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , pravila

Steigerung des attributiv und prädikativ gebrauchten Adjektivs
vaja 1 , vaja 2 , vaja 3 , vaja 4 , vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10

.

.

V četrtem sklopu Orientierung in der Stadt, oz. V mestu se se bomo seznanili z besediščem, ki nam bo pomagal pri orientaciji v mestu. Naučili se bomo povpraševati za pot, opisati pot, poimenovati zgradbe v mestu in dejavnosti, ki se opravljajo v le-teh. Berlin nam ne bo več neznanka, seznanili se bomo z znamenitostmi tega  mesta. V slovničnem delu bomo pogledali Wchselpräpositionen, pravilno pa se bomo naučili uporabljati izraze, s katerimi izražamo prednosti in slaboste neke stvari (Vor- und Nachteile). 

besedišče slovnica
Orie.tierung in der Stadt

vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4vaja 5 , vaja 6 ,vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16

Berlin

vaja 1, vaja 2 , vaja 3.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wechselpräpositionen

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15 , vaja 16 , vaja 17, vaja 18, vaja 19

Präpositionen mit dem Akkusativ
Regel vaja 1 , vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7 , vaja 8 , vaja 9,

Präpositionen mit dem Dativ
vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 , vaja 11, vaja 12

.

.

.

.


Advertisements