You are currently browsing the tag archive for the ‘vaje za slovnico’ tag.

V četrtem sklopu za 4. letnik gimnazij si bomo ogledali temo, ki je mlajši populacijo bolj tuja, saj obravnava tematiko starejših ljudi, Alte Menschen, Altenheime, Starejši ljudje, Domovi za ostarele. V slovničnem delu bomo obdelali Reflexive Verben und reflexive Pronomen, torej povratne glagole in zaimke, ponovili bomo odvisne stavke z weil in denn (ker, kajti), to so Kausalsätze.

besedišče slovnica
vaja 1, vaja 2, vaja 3 , vaja 4, vaja 5,

vaja 6
.

.

.

.

weil-Sätze

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6 , vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10 ,vaja 11, vaja 12, vaja 13

Reflexive Verben

vaja 1, vaja 2, vaja 3vaja 4, vaja 5 vaja 6 , vaja 7, vaja 8

Advertisements

Pronominaladverbien so zelo kompleksni in dokaj naraziskani s strani nemških jezikoslovcev. Oglej si nekaj vaj za Pronominaladverbien!

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 ,vaja 9 , vaja 10

Relativpronomen in Relativsätze (oziralni zaimki in stavki) so dokaj kompleksna zadeva v nemščini, zato smo pripravili kar veliko vaj za učenje, ponavljanje in utrjevanje.
vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15, vaja 16, vaja 17, vaja 18 ,
vaja 19 , vaja 20 , vaja 21 , vaja 22 , vaja 23 , vaja 24 , vaja 25 , vaja 26 , vaja 27 , vaja 28 , vaja 29 , vaja 30 , vaja 31 , vaja 32

Računalnik fascinira veliko ljudi, otrok, gimnazijcev, žal  je veliko izrazov kar v angleščini. Tukaj si oglej izraze v nemščini, ki so povezani z računalnikom.

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6

V tem poglavju se bomo seznanili s  podrednim veznikom “dass”,. Torej ogledali si bomo   Nebensatz mit “dass”, ki je zelo pogosti odvisni stavek. Reši nekaj spodnjih vaj!

Dass-Satz
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8 , vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12 , vaja 13

Advertisements