You are currently browsing the tag archive for the ‘vprašalnice’ tag.

V tem poglavju si oglej tvorbo in rabo indirektnih vprašalnih stavkov (indirekter Fragesatz).

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10

Advertisements

Ker Wechselpräpositionen (predloge s 3. in 4. sklonom) zelo dosti uporabljamo in pri uporabi delamo kar nekaj napak,  nam bodo spodnje dodatne vaje pomagale te pogoste napake odpraviti. Potrebno se je še zmeraj vprašati wo? (kje) ali wohin? (kam).

Wechselpräpositionen

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14 vaja 15 , vaja 16, vaja 17, vaja 18

Za postavljanje vprašanj potrebujemo vprašalnice. Če nas zanima, koliko stane karta za nogomet (Wie viel kostet die Fussballkarte), potrebujemo vprašalnico koliko (wie viel). S pomočjo vprašalnic tvorimo vprašalne stavke, torej, reši nekaj vaj!

Fragewoerter

vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9 , vaja 10, vaja 11 , vaja 12

Tretji tematski sklop se posveča naročanju hrane, opisovanju jedi, sadja in zelenjave. Naučili se bomo  opisati svoje navade prehranjevanja, razumti kuharske recepte. Tudi tožilnik nam več ne bo tuj, spregatev nepravitlnih glagolov bo pa postala prava rutina.

besedišče slovnica
Essen und Trinken

vaja 1 , vaja 2, vaja 3 , vaja 4, vaja 5, vaja 6 , vaja 7 , vaja 8, vaja 9, vaja 10
vaja 11, vaja 12, vaja 13, vaja 14, vaja 15, vaja 16, vaja 17, vaja 18, vaja 19, vaja 20, vaja 21
vaja 22
vaja 23, vaja 24, vaja 25, vaja 26

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fragewoerter

vaja 1, vaja 2 , vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9 , vaja 10, vaja 11 , vaja 12


Artikel im Akkusativ,
vaja 1 , vaja 2vaja 3, vaja 4, vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 ,vaja 8, vaja 9vaja 10, vaja 11, vaja 12 , vaja 13 , vaja 14, vaja 15, vaja 16, vaja 17

kein-keine-keinen
vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4vaja 5 , vaja 6 , vaja 7 , vaja 8 , vaja 9 , vaja 10 , vaja 11, vaja 12

Personalpronomen und Possessivpronomen im Akkusativ
vaja 1 , vaja 2, vaja 3 , vaja 4vaja 5 , vaja 6 , vaja 7

Plural und verschiedene Saetze

vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6

Konjugation der Verben
vaja 1 vaja 2, vaja 3 , vaja 4, vaja 5, vaja 6vaja 7vaja 8vaja 9, vaja 10vaja 11, vaja 12
vaja 13, vaja 14 , vaja 15 , vaja 16 , vaja 17

.

.

.

Advertisements