You are currently browsing the tag archive for the ‘zaimki’ tag.

Na tej strani si oglej nekaj splošnih pravil o zaimkih in naredi nekaj vaj.

Pronomen

Personalpronomen: vaja 1, vaja 2, vaja 3

Possessivpronomen: vaja 1, vaja 2, vaja 3

Indefinitpronomen: vaja 1

Advertisements

Kratka ponovitev osebnih zaimkov v 3. in 4. sklonu je zmeraj dobrodošla. Naredi spodnje vaje!

Personalpronomen im 3. und 4. Fall

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9

V nekaterih svojilnih zaimkih se skriva nedoločni člen “ein”, torej MEIN, DEIN, SEIN, … a ni to prav zabavno? Oglej si tabelo svojilnih zaimkov v nemščini in vaje ter komentiraj!
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7

Učenje tujega jezika, v našem primeru nemščine, se prične z učenjem določenih vsakdanjih fraz in pozdravov ter z osebnimi zaimki. Fraze kot so “Wie geht es Ihnen”, “Ich heiße”, …,  vsebujejo osebne zaimke v 3. sklonu, v 1. sklonu, … kar pomeni, da se jih moramo naučiti.Oglejmo si tabelo zaimkov , potem pa naredimo še nekaj vaj.

vaja 1 , vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10

Advertisements